Header Ads

Ulama Dambaan UmmatUlama Dambaan Ummat

             
Kaum Muslimin dewasa ini mulai merasakan dahaga maha dahsyat akan curahan ilmu agama yang akan memuaskan jiwa dan raga. Ditambah dengan fitnah-fitnah yang semakin memenuhi atmosfer bumi dengan syubhat dan syahwatnya, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ bukan lagi menjadi barometer sebuah kebenaran, orang-orang jahil akan tampil mengurusi urusan ummat, kawan atau lawan, yang konsisten atau penjilat pun tak dapat dibedakan lagi, sungguh ironis.
        Bagaimana kita akan bertahan ditengah gempuran fitnah-fitnah tersebut? Tentunya kita harus semakin menguatkan ikatan kepada dua wasiat yang tidak akan pernah menyesatkan anak cucu Adam, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Kita harus terus semangat dalam thalabul ‘ilmi syar’i, dan tentu saja berguru kepada para ulama yang tsiqah (teguh) memegang dua wahyu tersebut.
        Para Ulama adalah manusia-manusia yang paling takut kepada Rabb ‘Azza wa Jalla dan paling mengerti tentang Sunnah Rasul-Nya, dan sudah bisa dipastikan, Ulama adalah hamba Allah yang paling hanif (lurus) menjalankan kehidupannya dan selalu berusaha menjauhi kemaksiatan. Para pemimpin negara, Komandan perang, dan orang-orang sukses terdahulu sangat menjaga kedekatan dengan para ulama, mereka tidak pernah menyelisihi perkataan para Ulama, dan selalu mendahulukan pemikiran dan kepentingan para Ulama tersebut.
        Para Ulama terdahulu pun menjadi panutan yang sangat baik bagi para mad’u(jama’ah)nya, mereka rela disiksa oleh penguasa dzalim daripada menyesatkan generasi Islam, mereka tidak pernah rela menjadi kaki tangan penguasa, dan rela mati demi mempertahankan Al-Qur’an. Pertanyaannya, dapatkah kita menjadi penuntut ilmu yang baik dan berjumpa dengan para Ulama yang hanif?  

(Miftahul Jannah/Marwah)    

Tidak ada komentar